Reîmprospătarea datelor în modurile de vizualizare și editare

Definirea opțiunilor

Definirea opțiunilor de finanțare este importantă pentru industriile culturale și creative. The definition of the funding options is important for the cultural and creative industries.

definirea opțiunilor

Definirea opțiunilor Vărșăndan: Calitatea spectacolelor și diversitatea opțiunilor artistice. Lucian Vărşăndan: The quality of performances and the diversity of artistic options. Aceste servicii prestate în interes general sunt rezultatul opțiunilor politice și, ca atare, intră în atribuțiile legislatorilor.

These services, which are provided in the general interest, are a matter of political choice and accordingly fall under the remit of the legislator.

Traducere "opțiunilor" în engleză

Este evident că CAEE-urile nu corespund condițiilor opțiunilor 2 și 3. It is obvious that the PPAs do not fulfil the conditions of option 2 and option 3. În cazul contractelor futures sau al opțiunilor pe un indice, valoarea pentru fiecare punct al indicelui.

definirea opțiunilor

For a future or option on an index, the amount per index point. În cursul acestui definirea opțiunilor, vă voi discuta despre majoritatea opțiunilor. Over the course of this article, I'll discuss the major options to you.

Gama optiunilor de proiecteLindner va inspira viata in interioarele dvs: The Lindner range of design options will breathe life into your interior: De instalare începe automat și stabilirea opțiunilor este simplu. The install begins automatically and setting the options cum tranzacționează profesioniști opțiuni binare simple.

Schimbarea opţiunilor ideologice definirea opțiunilor profilat şi în probleme de maximă principialitate. Ideological options have also changed as regards problems of maximum principles. Însă votarea listelor închise de partid face anume imaginea liderilor drept factor determinant în formarea opţiunilor electorale.

definirea opțiunilor

But the voting of closed party lists makes the image of leaders a determinant factor in forming electoral options. După examinarea opțiunilor disponibile, Mulgrave a decis să instaleze o sursă de încălzire a sucului purifiat.

Reîmprospătarea datelor dintr-un registru de lucru într-o fereastră de browser

After considering the options available, Mulgrave decided to install a clarified juice heater. Aceste instrumente vizează schimbarea comportamentului țării pe baza analizei opțiunilor lor.

They seek definirea opțiunilor change the behaviour of a country based on an analysis of their options. Așadar, exercitarea opțiunilor pe acțiuni definirea opțiunilor nu are efect de diluare. Hence the definirea opțiunilor of traded share options has no dilutive effect. Acest câmp se aplică numai opțiunilor, warranturilor și certificatelor de drepturi entitlement cerificates. This field is only applicable for optionswarrants and entitlement certificates.

Restricţionarea opţiunilor întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale distribuitorilor de automobile va reduce concurenţa.

Restricting the options of small and medium-sized enterprises and car dealers will reduce competition. Dacă este cazul, descrierea opțiunilor. Where appropriate, description of any options.

Maximizați numărul de clicuri: definiție

Cu excepția opțiunilor incluse în titlurile de valoare, definirea opțiunilor contract de opțiune se reevaluează individual. With the exception of options embedded in securities, every option contract shall be individually revalued.

Dacă este cazul, trebuie restabilită configurația implicită a tuturor opțiunilor software. Where relevant, all software options shall be set to their default condition.

Vor fi măsurate efectele socio-economice ale opțiunilor de gestionare. Definirea opțiunilor socio-economic effects of management options will be measured. Explorarea opțiunilor pentru utilizarea definirea opțiunilor alternative de energie cu emisii scăzute va contribui la reducerea consumului de combustibili fosili.

definirea opțiunilor

Exploring options for the use of low emission alternative energies will help reduce the consumption of fossil fuels. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Definirea opțiunilor au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau definirea opțiunilor manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Atelier de descoperire antreprenorială în domeniul TIC