Inspecţia Muncii a publicat ghidul pentru activităţi de telemuncă şi muncă la domiciliu

Registrul de afaceri pentru munca la domiciliu

Model domiciliu contractul

Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin cinci zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună.

Această măsură se aplică și programului de muncă în ture, precum și programului de muncă inegal.

registrul de afaceri pentru munca la domiciliu

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă se comunică salariatului cu cel puțin cinci zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii și se transmite în registrul general de evidență a salariaților REVISAL cel târziu cu o zi înainte de aplicarea măsurii. Decizia conține, printre altele, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente.

Această indemnizație se adaugă drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

registrul de afaceri pentru munca la domiciliu

Procedura de decontare a sumelor și perioada de aplicare a măsurii se vor stabili prin hotărâre a Guvernului. În cazul în care angajatorul nu recuperează indemnizația de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute de Codul fiscal.

Contact us

Impozitul lunar se va calcula conform prevederilor Codului fiscal. Interdicții în perioada în care se aplică măsura de reducere a timpului de muncă a salariaților: se interzice angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice sau similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus.

registrul de afaceri pentru munca la domiciliu

Interdicția se aplică și la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite conform legii; salariații afectați de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la același angajator; salariaților afectați nu le poate fi redus programul de lucru de la cinci zile la patru zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare, conform Codului muncii; în lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, angajatorul nu poate iniția concedieri colective; angajatorii nu pot acorda bonusuri și alte adaosuri la salariul de bază pentru structura de management în cursul perioadei de aplicare a măsurii, acestea putând fi acordate doar după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii.

În perioada în care se aplică măsura de reducere a timpului de muncă a salariaților, aceștia beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

registrul de afaceri pentru munca la domiciliu

În cazul organizațiilor neguvernamentale, al persoanelor fizice autorizate, al întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, diminuarea se raportează la veniturile realizate. Profesioniștii conform Codului civilprecum și persoanele care au registrul de afaceri pentru munca la domiciliu convenții individuale de muncă conform Legii nr.

5 IDE DE AFACERI HANDMADE pe care le poti incepe cu doar 500 LEI

Obligațiile fiscale se declară prin declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc la termenul prevăzut în Codul fiscal. Pentru persoanele care au încheiat convenții individuale de cine a tranzacționat opțiuni în baza Legii nr.

Guvernul a aprobat, joi, o ordonanță de urgență care prevede ca pe durata stării de alertă angajatorii să dispună munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității permite. Sunt vizați angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ teritorială.

Prin Hotărâre de Guvern se va stabili durata de aplicare a măsurii de reducere temporară a activității, categoriile de profesioniști, precum și procedura de plată a indemnizației. Suma se acordă de către beneficiarul de lucrări, din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, și ulterior se decontează integral, la cererea acestuia, pentru persoanele pentru care a fost plătită, de la bugetul de stat, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.

Decontarea se efectuează în termen de cel mult zece zile de la data depunerii cererii, în baza unei proceduri care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Suma acordată reprezintă venit salarial, fiind supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Codului fiscal.

Procedura de decontare se va aproba prin hotărâre a Guvernului.

registrul de afaceri pentru munca la domiciliu

Pentru activitatea desfășurată în regim de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2. Suma se acordă în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembriedin bugetul asigurărilor de șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinație, angajatorilor, pentru angajații care au registrul de afaceri pentru munca la domiciliu în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare.

Muncă contractul domiciliu

Procedura de acordare și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate se vor stabili prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, care se publică în Monitorul Oficial, în termen de zece zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență. Registrul de afaceri pentru munca la domiciliu termen de 30 de zile de la acordarea sumei de 2. În cazul nerespectării obligației de transmitere a documentelor justificative, angajatorul restituie integral suma acordată în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.

Sunt considerate contravenții ce pot fi sancționate cu amendă de Inspectorii de muncă constată contravențiile și aplică sancțiunile.

registrul de afaceri pentru munca la domiciliu

Sursa:[Ordonanța de urgență a Guvernului nr. Prevederile ordonanței nu se aplică: instituțiilor publice, angajatorilor care se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate, potrivit legii, angajatorilor care sunt înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.